close button

••••••••••

郑和的后代之行者漂泊郭宝崑节(马来语版)

日期:2003年9月25日至28日

地点:电力站 | 健力士剧院

••••••••••

Dalam intepretasi ini, watak Laksamana Zheng He dikupas dengan lebih mendalam. Banyak adat resam Melayu Singapura yang disalurkan dalam persembahan ini dan artis-artis yang terlibat juga diberikan ruang untuk meneroka sendiri identity mereka sebagai ahli sebuah masyarakat majmuk. Persembahan ini juga menggunakan lapisan teks dari sejarah Melayu, serta penggunaan beberapa motif – termasuk watak Zheng He sebagai seorang Muslim… Teori tentang kemungkinan orang Melayu Asia Tenggara adalah dari keturunan Orang Cina Yunnan juga akan dikupas.

 

Beberapa persoalan juga timbul dalam proses menghasilkan intepretasi karya ini, terutama dalam aspek terjemahan. Adakah karya yang diterjemah sesuatu karya yang telah dilacurkan, lantas lari dari karya yang asli? Adakah karya yang diterjemah itu sesuatu karya sambungan pada karya yang asli? Bagaimanakah seseorang itu dapat menyerapi isu-isu antara dua budaya, tanpa mengkikis budaya sendiri?

我们的剧场要客观地批判生活,尊重地娱乐民众,无休止地寻求创新。在这个大同之下,我们包容小异,在辩论的张力中互助前进。

郭宝崑 | 联合创办人