close button

••••••••••

实堂年度报告 2017

光阴荏苒, 转瞬又是一年。

 ‘实堂的运作方式与方向有点特殊,所以我们决定为这一年来所做的项目做个总结,以便更好的传达我们想法。接下来,实堂希望能找到更多的合作伙伴,和我们一起耕耘这个属于大家的空间’

                                                                                                郭践红(实践剧场艺术总监)

我们希望通过这份实践实堂的年度报告和您分享我们2017年的旅程。 您可以下载阅读:

中文版实践实堂年度报告 2017 

英文版实践实堂年度报告 2017 

 

在未来的日子,希望您能够继续支持和帮助我们 。

 

艺术来自生活。生活中形形色色的人物,林林总总的事情,剧场就有如一面镜子,让我们以不同角度,看看我们,看看别人。

郭践红|艺术总监