card-content_2019Why Move Mountains_keyvisual
card-content_2019Why Move Mountains_5
card-content_2019Why Move Mountains_4
card-content_2019Why Move Mountains_3
card-content_2019Why Move Mountains_2
card-content_2019Why Move Mountains_1

《愚公移不移?》

现代说书人为你讲述逗趣、傻里傻气的华文文化和故事!

快来和胆大心细的说书人吴敏宝一起重新阅读几则经典的华语寓言故事,在之中发现一些不清不楚、不明不白,甚至有点无厘头的剧情……《愚公移不移?》通过具有互动性的故事,引导各个年龄层的观众,探索华语与华文文化的趣味。

日期: 14 & 21.07.2019

地点: 实践剧场排练室

戏剧节:M1戏戏节 2019